Projektowanie instalacji

Dokumentacja techniczna oraz wycena

Oferta

Projekty

W ramach czynności poprzedzających realizację systemów, nieodzownym elementem pracy naszej kadry jest projektowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, natomiast po zrealizowaniu inwestycji – przygotowanie kompletnej, rzetelnej dokumentacji powykonawczej. 

Projekty instalacji wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających uprawnienia budowlane w zakresie projektowania określonych instalacji, nadane przez regionalny oddział Izby Inżynierów Budownictwa.

Projekty uwzględniają schematy przygotowane w oparciu o czytelny system znaków technicznych i symbole właściwe branży.

Dokumentacja powykonawcza stanowi profesjonalny zbiór pomiarów przeprowadzonych z należytą dokładnością przy użyciu właściwie skalibrowanych urządzeń posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności. Dokumenty zawierają opis uprawnień i kwalifikacji osób wykonujących zadanie oraz szczegółowe opracowanie i charakterystykę zrealizowanej instalacji, informacje o dobranym sprzęcie i jego parametrach. Do dokumentacji załączamy karty katalogowe urządzeń, potwierdzenia warunków gwarancji i certyfikaty zgodności.

Jesteś zainteresowany?

nie trać czasu,
skontaktuj się z nami.

Solair Instalacje - Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji w zakresie instalacji HVAC oraz automatyki i BMS ​