Automatyka i BMS

Systemy zarządzania budynkiem

Oferta

Systemy automatyki i BMS

Solair Instalacje wykonuje automatykę sterującą dla systemów HVAC. Instalacje zapewniające odczucie komfortu cieplnego w pomieszczeniach bez względu na warunki zewnętrzne stały się już standardowym elementem w oddawanych obecnie do eksploatacji i modernizowanych budynkach.

Poprzez nowoczesne systemy sterowania wentylacją, klimatyzacja i ogrzewaniem możliwe jest monitorowanie i optymalizacja zużycia energii. Dzięki rejestrowaniu danych historycznych można monitorować trendy w wykorzystywaniu energii, a wysyłanie powiadomień i alarmów o stanie systemu pozwala zapobiegać jego awariom i kosztownym naprawom.

Niezawodna technologia pomiarowa ma kluczowe znaczenie nie tylko dla optymalizacji pracy instalacji HVAC, ale także dla utrzymania odpowiedni parametrów powietrza, w tym jego jakości (stężenie dwutlenku węgla, stężenia lotnych związków organicznych LZO, stężenia pyłów zawieszonych PM oraz stężenia LPG), wilgotności i temperatury. Odpowiednie warunki klimatyczne rzutują bowiem na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach i nierzadko są również ściśle określone przez obowiązujące normy.

Pomiary elektryczne

Nasza firma posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania instalacji i pomiarów elektrycznych, począwszy od przygotowywania projektów wykonawczych dla instalacji elektrycznych, poprzez ich fachowy montaż w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych, skończywszy na ich cyklicznym, profesjonalnym serwisowaniu.

W zakresie świadczenia usług pomiarowych specjalizujemy się w:

  • pomiarach skuteczności przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • pomiarach rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych,
  • pomiarach rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
  • pomiarach rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych
  • pomiarach natężenia i równomierności oświetlenia.

Jesteś zainteresowany?

nie trać czasu,
skontaktuj się z nami.

Solair Instalacje - Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji w zakresie instalacji HVAC oraz automatyki i BMS ​